כך נראית מנהיגות לוחמת למען מינהל תקין!

מרדכי גילת חושף כיצד יפה בן דויד, בהיותה חברת הנהלה, הטיחה בוסרמן האשמות קשות ודרשה ממנו לפעול למען מינהל תקין. זוהי התשובה לכל אלה המנסים להציג את יפה כשותפה של וסרמן.
לא כך נראית שותפות!
כך נראית מנהיגות לוחמת למען מינהל תקין!

Leave a Reply